Treinfiets

Samenvatting
De ‘Treinfiets’ is een combinatie van fiets en stallingplaats die  dubbel gebruikt wordt door mensen die in de stad wonen en buiten de stad werken én mensen die in de stad werken en buiten de stad wonen. De fiets legt een bescheiden beslag op de schaarse stalling-ruimte bij het station omdat de fiets overdag op het bedrijf van de inkomende forens staat en ’s nachts bij de woning van de uitgaande forens. De stallingruimte bij het station fungeert als wisselpunt voor inkomende en uitgaande fietsen. Door de snelle wisseling van fietsen en een compacte opslagmethode tijdens het spitsuur is de benodigde stallingruimte beperkt. In dit rapport wordt deze nieuwe vorm van fietsverhuur gepresenteerd en uitgewerkt tot een pilot bij Amsterdam CS en Amsterdam Zuid.

Eind 2008 hebben Ronald Haverman, Ton Prins en Luud Schimmelpennink een rapport uitgebracht waarin dit idee beschreven wordt en wordt uitwerkt tot een pilot. Een PDF van het rapport 'DE TREINFIETS IN AMSTERDAM' is beschikbaar. 


Summary
 ‘Treinfiets’ is a combination of bicycle and parking place being doubly used, namely by someone living in the city and working elsewhere as well as by someone working in the city and living elsewhere. The commuter bike hardly takes up any of the scarce parking space at the railway station because during daytime it is parked at the company premises of the incoming commuter and at night at the home of the outgoing commuter. The parking place at the railway station serves as a point of exchange for incoming and outgoing bicycles. Rapid exchange of bicycles and compact storage during the rush hour will keep parking space within limits. In this report this new form of bicycle rent is presented and elaborated into a pilot at the railway stations Amsterdam CS and Amsterdam Zuid.


Comments